¿QUI FINANÇA L’AGRONEGOCI?

Des de fa unes dècades, el model agrícola que es promou globalment no té com a objectiu produir menjar, sinó diners. És a dir, no es cultiven aliments, sinó insums que serveixen a diferents indústries: la industria agroalimentària que elabora productes ultraprocessats, però també moltes altres indústries, com la dels agrocombustibles (oli de palma o de soja per produir biodièsel; canya de sucre per a produir etanol).

ELS BANCS DE TERRES, UNA PEÇA CLAU PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA DES DEL MÓN LOCAL

Mentre el sector agrari es va envellint, hi ha gent jove que s’hi voldria sumar però té dificultats per formalitzar arrendaments o altres maneres de vinculació a la terra que no siguin de propietat. Els bancs de terres són iniciatives normalment impulsades per l’Administració que intenten mediar entre les parts i facilitar el procés.

¿COM DEFENSA EL CONTRACTE AGRARI A LA PAGESIA I EL TERRITORI?

Sostre. Protecció. Cuidar-se. Gaudir. Sentir-se part d’alguna cosa. Alimentar-se. Aquestes són algunes de les necessitats essencials per a la vida humana que recull la ja clàssica teoria del sociòleg xilè Max-Neef, una mirada aguda que ens parla dels àmbits fonamentals que hem de cobrir les persones, separant el gra de la palla i destriant aquells «falsos satisfactors» que ens aboca a desitjar el mercat capitalista.