¿QUI FINANÇA L’AGRONEGOCI?

Des de fa unes dècades, el model agrícola que es promou globalment no té com a objectiu produir menjar, sinó diners. És a dir, no es cultiven aliments, sinó insums que serveixen a diferents indústries: la industria agroalimentària que elabora productes ultraprocessats, però també moltes altres indústries, com la dels agrocombustibles (oli de palma o de soja per produir biodièsel; canya de sucre per a produir etanol).

ELS BANCS DE TERRES, UNA PEÇA CLAU PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA DES DEL MÓN LOCAL

Mentre el sector agrari es va envellint, hi ha gent jove que s’hi voldria sumar però té dificultats per formalitzar arrendaments o altres maneres de vinculació a la terra que no siguin de propietat. Els bancs de terres són iniciatives normalment impulsades per l’Administració que intenten mediar entre les parts i facilitar el procés.

TRACTAT UE-MERCOSUR. POCS GUANYEN, MOLTES PERDEM

L’acord de comerç entre la Unió Europea (UE) i el Mercat Comú del Sud (MERCOSUR) es va començar a negociar fa més de 20 anys. La UE estava reforçant la seva convergència després de l’Acord de Schengen -fi de controls fronterers per a les persones- i tenia una nova moneda única, l’euro. Els acords comercials són molt complexos, sí, però que calgui tant de temps per a firmar-lo només s’explica per una gran divergència d’interessos entre les parts negociadores.